Stem Eğitimi - Doğam Eğitim Ve Danışmanlık

Stem Eğitimi

Bilim ve teknolojiyi derinden özümseyen ve daha iyi teknik problem çözme becerilerine sahip olan bir kişinin, mesleki tutkusu ve ilintili olarak başarısı üst düzeyde olacaktır. Modern bir ekonominin gereksinimi, üst düzey teknik anlayış ve becerilere sahip bir işgücüdür. Özellikle Z kuşağı diye adlandırdığımız yeni neslin, teknoloji ile yakın arkadaşlığı düşünüldüğünde öğrencilerin öğrenme ve öğretim etkinliklerini bu platformlara taşıması da giderek önem kazanmaktadır.

STEM diye adlandırdığımız 21 .yüzyıl yenilikçi eğitim yaklaşımı, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Science, Technology, Engineering and Math) disiplinlerinin bir arada entegrasyonu ile gerçekleşen bir yaklaşımdır. Özellikle dijitalleşen dünyada üreten, yenilikleri takip eden, yaratıcı bireyler yetiştirmenin anahtarı olan eğitimlerin başında STEM eğitimi gelmektedir. Dünyada 2011 yılında bu isimle sistemleşmiştir. Bu sistemde öğrencilerin fen bilimleri, matematik gibi dersleri ezberleme tekniğinden uzak, uygulamalı, problem çözme ve akıl yürütme odaklı öğrenmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde bu eğitim, öğrencilere ilkokul çağından itibaren uygulanmaktadır. Mevcut durum analiz edildiğinde, ülkemizde sadece robotik çalışmalar STEM olarak nitelendirilmektedir. Ancak STEM eğitimi sadece materyal üretmeye değil onun arkasında yatan inovatif düşünmeyi, problem çözmeyi, sorgulamayı, matematiksel modelleme yapabilmeyi, hesaplı düşünme becerisine sahip, proje tabanlı çalışmaları kapsamaktadır. Özellikle son yıllarda bu disiplinlere sanat, tıp, çevre eğitimi gibi diğer disiplinler eklenerek tüm eğitim kademelerinde farklı disiplinlerin bir arada olduğu eğitim sistemlerinin oluşmasını sağlamıştır.

Tıpkı STEM ve Maker hareketi gibi “4. Sanayi Devrimi” olarak adlandırılan Endüstri 4.0, dijital fabrikalar ve akıllı teknolojiler ile “insansız üretim” mottosuyla geleceğimize yön veriyor. Endüstri 4.0’ın bizden beklediği teknolojiyi her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücünün eğitimi kaçınılmaz bir gerçektir. Endüstri 4.0’ın gerçekleri; üst düzey düşünme becerilerine sahip bireyler yetiştirmek ve bilmenin yetmeyeceği, düşünmenin zorunlu hale geleceği yöntemlerdir. Dünya problemlerini doğru hissedecek ve tanımlayacak (eleştirel düşünme), çözümü için yenilikçi fikirler üretecek (yaratıcı düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanacak (bilimsel ve analitik düşünme) bireylerin her alanda yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu durum okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve yaşam boyu öğretimde olmak üzere çok geniş bir perspektifte birbirleriyle entegre ve etkileşimli olarak düşünülmesi, planlanması, tasarlanması ve uygulanması gereken bir konudur.

Bizler de DOĞAM EĞİTİM ailesi olarak, bu alanda Türkiye’de öncü çalışmalar yapmış akademik danışmanlarımızla, dijital dünyada problem çözme becerisine sahip, yaratıcı, araştırmacı, buluş yapabilen, teknolojiyi kullanabilen ve geliştirebilen, üreten bireyler yetiştirmek amacıyla STEM eğitimleri vermekteyiz. İlkokul seviyesinden yetişkin düzeyine kadar her yaş grubundan öğrencilerimize uygun eğitim planları hazırladık. Sizler de bu eğitimlere bireysel ve grup olarak katılmak, STEM içerisinde bulunan kavramlara farklı bir bakış açısı kazanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.